PVG  ART

MENU | EN

展位號 |Booth Number 

B12


展覽日期|Duration

2018.1.25-1.28


展覽地點|Venue

濱海灣金沙會議展覽中心|Marina Bay Sands Expo & Convention Centre Level 1, Hall A – C


1 Bayfront Avenue
Singapore 018956


參展藝術家|Artists

鍾嘉駿 Chung Chia Chun

叢雲峰 Cong Yun Feng

洪京澤 Hong Kyoung Tack

黃大維 Huang Ta Wei

毛栗子 Mao Li Zi

張琪凱 Zhang Qi Kai

鄭路 Zheng Lu


links: 设计留学 艺术留学 艺术奖学金 马里兰艺术学院 美国艺术留学作品集培训 加州艺术学院 芝加哥艺术学院 艺术留学作品集 艺术留学作品培训 美国艺术留学 罗德岛设计学院